Gastrokontun elkarteei altxortegia kudeatzeko laguntza eskaintzen diegu. Diruzaintza lanetan ezagutza sakona duten profesionalak ditugu gure artean. Zerbitzuak:

  • Kontabilitate-liburuak.
  • Fakturak eta albaranak.
  • Kobrantzak eta ordainketak, eskudirutan eta modu telematikoan.
  • Urteko balantze ekonomikoak.